Historie

Fra Djursland Kammerkors historie:

Dirigenter
Den 1. september 1984 samledes en flok entusiastiske korsangere med det ene formål for øje at realisere tankerne om et kammerkor på Djursland. Mødet fandt sted hos Uffe Most, Frederikslund. Uffe Most var i en årrække koret første dirigent.

Siden har koret haft en række dirigenter, nemlig Marianne Bie, Michael Deltchev, Lisbeth Gråkjær og, fra 2007 til sommeren 2020, Brian Stenger Poulsen. I andet halvår 2020 havde koret Ingeborg Thisted Højlund som dirigent - og siden januar 2021 er Helle Sandberg Zederkof korleder for Djurs Kammerkor.
 
Korprøver
I de seneste mange år har Djurs Kammerkor haft mandag aften som fast øvedag. 
Som bekendt nåede corona-pandemien for alvor Danmark i marts 2020. Som følge af myndighedernes deraf følgende pladskrav i fobindelse med korsang, flyttede koret i sensommeren 2020 sine korprøver fra Thorsager Skole til Ryomgaard Realskole, der velvilligt stiller deres store morgensamlingssal til rådighed. Som følge af Corona-pandemien og deraf følgende restriktioner blev alle korets prøver suspenderet fra midten af december 2020 til midt i august 2021.
 
Op til koncerter sker det ofte, at koret indlægger ekstra korprøver. Det kan være andre aftener eller hele dage – typisk i en weekend.
 
 
Koncerter i udlandet
En af korets tidligste udlandsrejser var til Ungarn, da Michael Deltchev var korleder. I 1998 var koret på koncert-rejse til Friesland, Holland.

Hele tre gange har koret sunget i Tyskland, første gang i Hamburg, primo september 2005. Det var under den anden af Marianne Lykke Bie’s dirigentperioder. De to senere koncertrejser i Tyskland gik til Slesvig, midt i september 2011, og igen til Hamborg, medio september 2013.

Senest, nemlig i september 2017, var koret på rejse til Vingrom i Norge. Alle tre seneste koncert-rejser fandt sted i perioden, hvor Brian Stenger Poulsen var dirigent.

En ny koncertrejse, til det sydlige Tyskland, har været på tale, men videre planlægning er foreløbigt sat på standby, grundet corona-pandemien.
 
Kontakt til Djurs Kammerkors hjemmeside  | raabymas@gmail.com