Bestyrelse

Formand: Ingeborg Andresen, mobil 2465 8188
Næstformand: Rolf Djurtoft
Kasserer: Steen Holst, mobil 2149 7369
Sekretær: Helle Gittins
Menigt medlem: Ingeborg Zachariassen

1. suppleant: Jørgen Flensborg (hjemmesiden)
2. suppleant: Jens Otto Wibe
 
Revisor: Lone Leschly
 
 
 
 
Kontakt til Djurs Kammerkors hjemmeside  | jorgen@flensborg.net